• เปิด : 09.00 - 22.00 น. (7 วัน) โทร : 087-344-0769 (หนุงหนิง)

การรับประกัน


การรับประกัน (Warranty)

เงื่อนไขการรับประกัน
สำหรับเครื่องผ้าคลุมรถยนต์อัตโนมัติ (รหัส ZX-L1)

 1. ระยะเวลาการรับประกันสินค้า 12 เดือน สำหรับตัวเครื่องเท่านั้น และ 6 เดือนสำหรับแบตเตอรี่เท่านั้น โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า อ้างอิงจากใบรับประกันสินค้าที่ทางเราออกให้ ทางเราจะไม่รับประกันสินค้าในกรณีที่ใบรับประกันหายก่อนวันหมดอายุ
 2. เราจะรับประกันสินค้าเนื่องโดยเกิดขึ้นจากความบกพร่องของการผลิตจากโรงงาน หรือชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยจะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้กับลูกค้าตามสิทธิ์อ้างอิงจากใบรับประกันสินค้า
 3. เงื่อนไขการรับประกันที่ไม่ครอบคลุม
  A. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก การใช้งานที่ผิดปกติ และมีการซ่อมแซมเอง
  B. การดัดแปลงจากช่างที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายจากทางเรา
  C. ความเสียหาที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ
  D. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสภาพกระแสไฟฟ้าผิดปกติ อาทิเช่น ไฟฟ้าตก และไฟฟ้าเกิน เป็นต้น
การเข้าชมหน้าเนื้อหานี้วันนี้ 1 คน
การเข้าชมหน้าเนื้อหาทั้งหมด 462 คน
จำนวนผู้เข้าชมหน้าเนื้อหาใหม่วันนี้ 1 คน
จำนวนผู้เข้าชมหน้าเนื้อหาทั้งหมด 364 คน